Privacy

Persoonsgegevens
Je persoonlijke gegevens worden niet bij Onestopshop.nl geregistreerd.
Jouw informatie wordt niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

Automatisch vergaarde onpersoonlijke informatie
Onestopshop.nl kan gegevens verzamelen van onpersoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs je naar de website gekomen bent of waarlangs je die verlaat.
Ook deze informatie wordt niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

IP-adressen
In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan je IP-adres worden doorgegeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Onestopshop.nl kan geen garantie geven voor het privacybeleid van de sites waarnaar gelinkt en/of doorverwezen wordt.